Op ACADEMIE TIEN is de organisatie zo opgezet dat er binnen een duidelijke structuur ruimte is om flexibel te werken.

Stamgroepen en units

Leerlingen werken vanuit een stamgroep, waarin ongeveer 25 leerlingen zitten met een of meerdere coaches. Verschillende stamgroepen vormen samen een Unit: met deze groep deel je een verdieping in het schoolgebouw en zul je vaak samenwerken.

Rooster

Leerlingen hebben elke dag maximaal drie vakken. In plaats van een ‘gewoon’ rooster, waarbij je 7 of 8 verschillende vakken hebt, heb je nu ruimte om meer eigen keuzes te maken. Samen met je coach en experts bedenk je wat voor jou het beste werkt. Meer weten over hoe een dag er uit ziet? Klik dan hier.

Begeleiding

Op ACADEMIE TIEN werken we met coaches en vakexperts, naast natuurlijk externen en ouders.

De coach begeleidt de leerlingen in keuzes maken en het vorm geven aan leerroutes. De leerling leert hierbij met steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid om te gaan. Daarnaast helpt de coach ook bij het ondersteunen en werken aan ‘leren leren’. De coach kent de leerling, ziet de leerling en betrekt ouders bij de ondersteuning, het maken van keuzes en vormgeven van de leerroutes van hun kind.

De expert begeleidt de leerlingen in het behalen van de (kern)doelen en vaardigheden op basis van expertise. De expert gebruikt verschillende middelen om de ontwikkeling bij te houden, en kijkt samen met de leerling naar waar er meer uitdaging zit in het vakgebied.

Soms is er ook extra hulp nodig, daarbij hebben we goed contact met verschillende instanties die hierbij kunnen ondersteunen.