Openlesmiddag 15 januari 2019

Openlesmiddag 15 januari 2019.

Voor alle leerlingen die komen op de openlesmiddag van 15 januari 2019 volgt hier het programma:

15.15 uur:  Ontvangst in de aula door de rector, Albert Wijnsma.

15.30 uur:  Een proefles bij één van de volgende vakken: Spaans, Engels, Wiskunde, Mens en Maatschappij, Natuur en Techniek.

16.30 uur:  Inleveren motivatieopdracht en afsluiting.

16.45 uur:  Einde programma.

We vragen je iets voor te bereiden en mee te nemen naar de open lesmiddag. Maak, teken of schrijf iets waarmee je laat zien dat jij een échte ACADEMIE TIEN leerling bent. Weet je nog niet precies wat ACADEMIE TIEN inhoudt, kijk dan op onze website: https://www.academietien.nl/.  Aan het einde van de middag lever je je motivatieopdracht in bij de docent.

Wij wensen alle "nieuwe leerlingen"een hele gezellige middag toe.