Visie

ACADEMIE TIEN is een nieuwe school voor vwo, havo en mavo, in Leidsche Rijn. Op ACADEMIE TIEN werken leerlingen en docenten samen om zo persoonlijke leerroutes te ontwikkelen richting een zo mooi mogelijk diploma. Daarbij gaan we uit van 6 verschillende kernwaarden:

  • Zelfredzaamheid
  • Passie
  • Verbinding
  • Talentgericht
  • Oog voor het individu
  • Baandromen volgen

Binnen de ontwikkeling van ACADEMIE TIEN zijn deze zes kernwaarden gevormd tot de drie uitgangspunten van deze specifieke school:

  • Focus
  • Flexibiliteit
  • Community

Focus

Op ACADEMIE TIEN krijgen leerlingen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo en niveau. Leerlingen, vakdocenten en coaches bepalen samen op basis van kennis van de kerndoelen, eindtermen, data en interesses/motivatie welke inhoud en vorm aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. Als je weet wat je wilt leren, dan leer je pas écht.

Flexibiliteit

Op ACADEMIE TIEN heeft iedereen heel scherp wat je precies moet kunnen voor het niveau wat je wilt behalen. De doelen zijn helder, waardoor er ruimte is om flexibel om te gaan met de route er naar toe. Samen met de coach bedenk je zo stap voor stap jouw eigen leerroute. Er is ruimte voor keuzes, extra begeleiding en ondersteuning, maar ook versnelling en verdieping.

Community

Op ACADEMIE TIEN werken we samen. Samen met andere leerlingen, samen met docenten, maar ook samen met andere organisaties, familie, culturele instanties… eigenlijk werken we met iedereen. Juist door samen te werken met anderen leer je veel, ook over jezelf. In de stamgroep en de unit zul je het meeste werken, maar ook buiten de school zijn er veel partners waarmee gewerkt en geleerd wordt. Leren doe je samen.