Waarvoor staat ACADEMIE TIEN?
Op ACADEMIE TIEN krijgen leerlingen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo en niveau. Leerlingen, vakdocenten en coaches bepalen samen op basis van kennis van de kerndoelen, eindtermen, data en interesse/motivatie welke inhoud en vorm aansluit bij de ontwikkeling van leerlingen in de richting van een (zo mooi mogelijk) diploma. De TIEN in de naam verwijst naar het maximale uit jezelf halen.

Welke niveaus biedt ACADEMIE TIEN aan?
ACADEMIE TIEN heeft de niveaus VMBO-TL, Havo en VWO.

Hoeveel leerlingen heeft ACADEMIE TIEN?
In het eerste leerjaar heeft ACADEMIE TIEN ongeveer 165 leerlingen. In de toekomst wil ACADEMIE TIEN doorgroeien naar ongeveer 1600 leerlingen.

Hoe kun je aangemeld worden voor ACADEMIE TIEN?
Als je nu in groep 8 zit, dan kan aanmelden alleen digitaal via de basisschool die daarvoor de Utrechtse POVO-procedure volgt. Direct aanmelden via ACADEMIE TIEN is niet mogelijk. Alleen wanneer je naar Utrecht verhuist en opzoek bent naar een andere school, dan kan je contact met ons opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie vind je hier.

Met welk bassischooladvies kun je naar ACADEMIE TIEN?
Je hebt minimaal een vmbo-TL advies nodig om geplaatst te worden op ACADEMIE TIEN.

Welke lessen worden er gegeven?
In de onderbouw bieden we in ieder geval de volgende vakken aan: Nederlands, Engels, Spaans, Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek, Wiskunde, Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport. In leerjaar 2 komt daar voor havo en vwo nog Duits bij. Keuzevakken die we willen toevoegen zijn Chinees en bijvoorbeeld programmeren.

Waar vinden de gymlessen plaats?
De gymlessen worden gegeven bij verschillende gemeentelijke sportvoorzieningen zoals Sportpark de Paperclip, sporthal het Zand en Gymzaal onder de Bogen.

Hoe ziet de begeleiding eruit op ACADEMIE TIEN?
Samen met je coach bepaal je welke vakken/cursussen je per vier weken gaat volgen. Het kan zijn dat jullie samen bepalen dat je bepaalde vakken volgt op een ander niveau of dat je kiest voor ondersteuning of verrijking. Je bent dus eigenaar van je eigen leerproces.

Hoe ziet het onderwijs eruit op ACADEMIE TIEN?
Op ACADEMIE TIEN bepaal je samen met je coach welke vakken/cursussen je gaat volgen. Je kunt ook kiezen om te werken aan opdrachten. Deze keuzes maak je per vier weken. Je start met een ijkweek, hier ga je kijken welke stof je al beheerst en waar je nog aan moet werken of verdiepen. Daarna maak je een keuze voor vier weken waarin je lessen volgt en/of opdrachten maakt en vul je je agenda in sCoolSuit.

Hoe werkt het plannen op ACADEMIE TIEN?
Je bent eigenaar van je eigen leerproces. Met behulp van sCoolSuite plan je je lessen en/of opdrachten. Uiteraard leren wij je hoe je met dat programma moet werken.

Welke schooltijden kent ACADEMIE TIEN?
De lessen starten om 09.00 uur en eindigen om 15.20 uur. Daarvoor of daarna heb je minimaal 1x in de twee weken een coachgesprek. Daarnaast is het mogelijk om thuis verder te werken aan je opdrachten. Je krijgt waarschijnlijk niet altijd alles op school af.

Hebben de leerlingen een eigen Ipad nodig?
ACADEMIE TIEN werkt met BYOD-concept: bring your own device. Dit houdt in dat alle leerlingen een eigen iPad mee moeten brengen naar school. Om alle systemen op elkaar aan te laten sluiten, kun je de iPad via de school, met korting, bestellen.

Waar is de tijdelijke locatie ACADEMIE TIEN?
Er is een volledig nieuw schoolgebouw neergezet aan de Philipsguldenhof. Hierin zijn er meerdere verdiepingen, een ruime aula, een muzieklokaal met een muziekstudio, 3 ruimtes voor beeldende vorming en/of nieuwe media (3D-printing) en 3 laboratoria. In het schooljaar 2018-2019 delen wij het gebouw met het Leidse Rijn College. Zij krijgen ook twee eigen units, een eigen aula, lab en kunstruimtes.

​Gaat ACADEMIE TIEN ook op kamp en/of excursies?
​Om het leren levensecht en interessant te maken, is het juist belangrijk om vaak opdrachten buiten de school te laten plaatsvinden. Dit kan in de vorm van excursies, projecten maar ook een kamp kan hieronder vallen.