EEN DAG OP ACADEMIE TIEN

Op een schooldag op ACADEMIE TIEN heb je drie instructieblokken waarin je uitleg krijgt over drie verschillende vakken. De rest van de tijd is gevuld met begeleid zelfstandig werken blokken. Hierin oefen je wat je geleerd hebt tijdens de instructie blokken. Daarnaast kun je ook kiezen voor leerpleinblokken. Hierin kun je extra werktijd besteden aan het vak dat je misschien moeilijk vindt. Ook zijn er momenten waarin je met je coach gaat praten over hoe het met jou en met school gaat.

Iedere periode start met een ijkweek. Dit is een week waarin je samen met je vakexpert kijkt welke onderwerpen de volgende weken worden behandeld. Je krijgt daarnaast toetsen en opdrachten om te bekijken wat je al van deze onderwerpen kent. Op die manier besteed je alleen aandacht aan stof die je nog niet beheerst.

Je krijgt geen cijfers maar feedback van je vakexperts. Ze vertellen je wat al goed gaat en waar je nog aan kan werken tijdens de periode. Dit heet formatieve evaluatie. Vervolgens bekijk je samen met je coach naar de feedback van de vakexperts om te bepalen wat je per vak gaat doen voor de hele periode.

Schooldag

Een dag kan er als volgt uitzien:

8:00- 8:45 - Coaches en experts overleggen

Op ACADEMIE TIEN vinden we het belangrijk dat vakexperts tijd krijgen om samen het onderwijs vorm te geven. Hoe beter de lessen, hoe beter het onderwijs. Vakexperts gaan elke dag tot 8.45 aan de slag met elkaar.

8:00 De vakexperts en coaches komen de school binnen gelopen.

8:15 Vakexperts en coaches hebben een gezamenlijk dagstart. Hierin worden alle belangrijke mededelingen voor de dag gedaan. Daarna hebben ze tot 8:45 de tijd om te overleggen of voor te bereiden.

8:45 – 9:00 - Naar de unit

Leerlingen lopen de unit binnen en gaan naar de lokalen waar ze de dagstart hebben met hun stamgroep.

9:00 – 9:30 - Start in de stamgroep

De leerlingen komen binnen in hun stamgroep. De stamgroep is heterogeen: dat betekent dat er leerlingen zitten van verschillende niveaus. Er worden verschillende thema’s behandeld zoals actualiteit of de 21st century skills, zoals presenteren en plannen. Ook is er tijd om te kijken naar wat je wilt worden en wat je talenten zijn. De coaches gebruiken de dagstart om leerlingen te helpen keuzes te maken in het rooster of ze verder te begeleiden in hun leerproces.

9:30 – 11:10 Lessen

De instructie blokken zijn voor jou vastgesteld. Je krijgt maximaal 3 instructieblokken per dag van drie verschillende vakken. Je krijgt instructie op jouw niveau samen met andere leerlingen die hetzelfde niveau hebben als jij.

In het voorbeeld zie je het rooster van Tim. Tim is een havo-leerling die heel goed in Engels en Nederlands is. Daarom krijgt hij de meeste instructies op havo-niveau, maar de instructies van Nederlands en Engels krijgt hij op vwo-niveau!

Op maandag begint hij met een instructieblok over wiskunde. Daarna werkt hij in het wiskundelokaal onder begeleiding van zijn vakexpert verder aan zijn leerdoelen voor wiskunde. Voor de pauze zit Tim op het leerplein om verder aan de leerdoelen van andere vakken te werken.

11:10-11:30 pauze in de aula

11:30-13:10 Lessen

Na de pauze krijgt Tim een les Nederlands op vwo-niveau. Dat kan omdat hij al heeft laten zien dat hij dat vak goed beheerst. Tim heeft samen met zijn ouders, de vakexpert Nederlands en zijn coach besloten om Nederlands dus op een hogere niveau te volgen.

Na een instructieblok Nederlands, werkt Tim verder aan de leerdoelen die hij nog moet afronden. Dat doet hij tot aan de pauze op het leerplein. En omdat hij op het leerplein zit, bepaal hij zelf aan welke leerdoelen hij werkt. Daar is er geen vakexpert, maar er is altijd iemand die Tim kan helpen als hij vragen heeft.

13.10 – 13.40 pauze in de aula

13.40-15.20 Lessen

Tim krijgt nu een instructie blok Mens & Maatschappij. Na de uitleg, werkt Tim verder aan het vak Mens & Maatschappij in het lokaal samen met zijn vakexpert. Deze docent helpt Tim om zijn leerdoelen voor het vak te halen.

Na het begeleid zelfstandig werken, gaat Tim de dag afronden op het leerplein waarin hij verder aan zijn andere leerdoelen werkt.

Wanneer Tim er niet uitkomt, kan hij altijd zijn coach benaderen. Hij kan zijn coach aanspreken op school, maar er zijn ook momenten wanneer de leerlingen specifiek voor een coachblok kunnen kiezen. In het coachblok kijkt Tim samen met zijn coach naar zijn keuzes rondom het persoonlijke rooster, zijn leerdoelen, en vaardigheden zoals plannen en organiseren.

Om 15:20 zit de dag erop! Tim heeft gedaan en geleerd wat nodig was en gaat naar huis.