Een dag op ACADEMIE TIEN

Een typische schooldag op ACADEMIE TIEN bestaat uit 3 vakken, met daarin veel ruimte om samen met de coach en de experts afspraken te maken over de leerdoelen. Per periode zal het verschillen welke 3 vakken er op een dag worden aangeboden, om zo verschillende combinaties mogelijk te maken.

Iedere periode start met een ijkweek; een week waarin we met leerlingen verkennen welke onderwerpen er de komende weken worden behandeld en waarbij er middels formatieve toetsen wordt gekeken wat leerlingen al weten en waar wat zij nog kunnen leren. Vervolgens bekijken leerlingen met hun coach met behulp van de data wat zij in die periode voor ieder vak gaan doen.

Schoolweek

Een week kan er als volgt uitzien:

Schooldag

Een dag kan er als volgt uitzien:

Voor 9.00 - Coaches en experts overleggen
Op ACADEMIE TIEN vinden we het belangrijk dat docenten tijd krijgen om samen het onderwijs vorm te geven. Hoe beter de lessen, hoe beter het onderwijs. Docenten gaan elke dag tot 9:00 aan de slag met elkaar. 

8:00 De docenten komen de school binnen gelopen.
8:15 Docenten hebben een gezamenlijk dag-opstart. Hierin worden alle belangrijke mededelingen voor de dag gedaan. Daarna hebben ze tot 9.00 de tijd om te overleggen of voor te bereiden.

9.00 - 9.30 - Start in de stamgroep
De leerlingen komen binnen in hun stamgroep. De coach neemt met de leerlingen hun eigen leerroute door. De oudere leerlingen helpen de jongere leerlingen ook met de keuzes voor de dag.

9.30 - 10.10 - Blok 1
Elke dag staan er drie leergebieden centraal. Vandaag zijn dat Nederlands, wiskunde en mens & maatschappij. Laila is een vmbo-tl leerling, maar heeft in samenspraak met haar coach besloten dat ze de instructie van Nederlands op havo-niveau kan volgen. Deze instructie is om 9:30 gepland dus daar gaat ze als eerste naar toe.

De instructie van Nederlands is afgelopen en Sara heeft om 10:00 met een aantal medeleerlingen in de leertuin afgesproken om met een project van mens & maatschappij aan de slag te gaan. Ze zijn alle drie geïnteresseerd in vulkanen dus gaan ze het project daar over doen, omdat dit binnen de kerndoelen voor deze periode past. In samenspraak met de wiskundedocent hebben ze bedacht dat ze een aantal opdrachten voor wiskunde ook in het project van mens & maatschappij kunnen verwerken. Dan kunnen ze deze kerndoelen gelijk afvinken.

10.30 - 13.10 - Blok 2
Laila gaat nu naar de instructie van wiskunde. Ze vindt wiskunde moeilijk dus volgt ze dat gewoon op haar eigen niveau. De instructie heeft 30 minuten geduurd, maar toch blijft ze het moeilijk vinden. Om 13:40 is er nog een keer instructie van wiskunde, daar gaat Sara nog een keer naar toe.

Vanaf 12:00 staan de opdrachten van wiskunde op het programma. Een klasgenoot van haar is goed in wiskunde en helpt Sara. Toch blijven er nog een aantal vragen over die Laila in het tweede instructiemoment wil vragen.

Om 12:30 heeft Sara nog 40 minuten over voordat de pauze begint. In deze 40 minuten heeft ze de opdrachten gepland die voor Nederlands gemaakt moesten worden. Ze heeft hard gewerkt en de opdrachten net voor de pauze afgerond.

13:10 - Pauze
In de kantine.

13.40 - 15.20 - Blok 3
Om 13:40 legt de wiskundedocent Sara het onderdeel nog een keer uit. Omdat dit de tweede keer voor haar is begrijpt ze het nu een stuk beter.

Vanuit de basisschool uit de buurt wordt er een sponsorloop georganiseerd. Sara is goed in organiseren en ze vindt het ook leuk. Ze heeft daarom om 14:10 een afspraak met de juffrouw ingepland die deze sponsorloop organiseert. Sara gaat nu samen met de juffrouw de sponsorloop organiseren.

Om 15:20 zit de dag er op! Sara heeft gedaan en geleerd wat nodig was en gaat naar huis.

Na 15.20 - Ruimte voor coaches en experts
Wanneer de meeste leerlingen naar huis zijn, werken de coaches en experts nog even door om alles netjes af te maken en voor te bereiden.