Bestellen I-Pads leerlingen (leerjaar 1)

Informatie over de samenwerking van NUOVO en U-pas/stichting Leergeld

Mochten de kosten voor de aanschaf van de iPad voor u een bezwaar zijn, dan wijzen we u op de volgende mogelijkheden:
     1. U kunt geld van de U-pas gebruiken, maximaal €200 euro: www.u-pas.nl.
         (let op dat er voldoende saldo op de pas van uw kind staat)
     2. U kunt een aanvraag doen bij Stichting Leergeld https://leergeldutrecht.nl/
     3. Neem contact op met uw bewindvoerder: hij of zij kan u helpen.

Wat te doen als u gebruik wil maken van de U-Pas of Stichting leergeld?

Als u via de U-pas een iPad wilt aanschaffen kunt u dat doen door een kopie van de U-pas ( de voor- en achterkant ) te mailen naar kas@nuovo.eu. Het liefst ook een kopie van uw bankpas zodat we na de aanvraag het geld terug kunnen storten op uw rekening.

Wij dienen de declaratie in, voor de ouderbijdrage heeft u recht op € 75,- per schooljaar en voor een iPad/laptop kunt u voor dit jaar € 200,- declareren.

Wanneer wij het bij de U-pas hebben ingediend duurt het nog ongeveer 3 weken voordat wij het geld op rekening van Academie Tien hebben staan, daarna zullen we het bedrag op uw rekening storten.

Voor de ouderbijdrage via St. leergeld kunt u deze stichting zelf benaderen en zullen zij u vertellen hoe het proces werkt.

Goed nieuws!

De gemeente Utrecht heeft beslist dat Utrechtse kinderen per direct meer U-pas tegoed mogen besteden aan een tablet, laptop of ander soort computer.

Het tegoed dat kinderen één keer tijdens hun middelbare schooltijd aan een computer mogen besteden is van € 200,- opgehoogd naar € 350,-.

Waar pashouders dit tegoed normaliter in één keer moesten besteden, wordt hier vanwege deze tariefswijziging een uitzondering voor gemaakt. Bijvoorbeeld: als een pashouder de € 200,- al heeft besteed dan mag hij/zij éénmalig nog € 150,- besteden. Mits dit bedrag nog beschikbaar is op de U-pas van de pashouder.

Het tegoed dat kinderen mogen besteden aan schoolactiviteiten is opgehoogd van €75,- naar €125,-. Als een pashouder de €75,- al heeft verzilverd mag hij/zij nog €50,- besteden.

Mits dit bedrag nog beschikbaar is op de U-pas van de pashouder.