Aanmelden

Procedure
Het aanmelden voor ACADEMIE TIEN verloopt altijd via je huidige school. Als je in groep 8 zit dan volgt de basisschool de POVO-procedure en melden zij je digitaal aan. Ben je geïnteresserd om over te stappen van je huidige VO-school naar klas 1 van ACADEMIE TIEN of naar klas 2/3 of 4 van MAVO TIEN (in 2018-2019 of 2019-2020) dan kan dit via de VO-VO procedure . Direct aanmelden bij ACADEMIE TIEN kan alleen als je vanuit een andere stad/regio naar Utrecht bent verhuisd. Neem dan contact met ons op.

Nieuwe leerlingen
​Alle nieuwe 1ste jaars zullen een toelatigsbrief ontvangen.Hierbij zit een inschrijf - en inlichtingenformulier. Dit formulier kan naar ons retour gezonden worden op onderstaande adres:

ACADEMIE TIEN
​t.a.v. I. Koulali
Philip Guldenhof 100
3541GL Utrecht
of via de mail; ikoulali@academie-tien.nl 
 

De rest van je post ontvang je hierna digitaal. 

 Broertjes-zusjesregeling
De Utrechtse POVO-procedure biedt scholen bij overaanmelding de mogelijkheid om leerlingen die al een broer of zus* op school hebben, voorrang te geven boven andere leerlingen. Deze leerlingen worden dan rechtstreeks geplaatst en hoeven bij overaanmelding niet mee te loten. Deze voorrangsregel heet de broertjes-zusjesregeling.

gefaseerde afbouw broertjes-zusjesregeling

De NUOVO scholen gaan de mogelijkheid om deze voorrangsregel toe te passen gefaseerd afbouwen. We vinden de eenzijdige bevoordeling van een relatief kleine groep leerlingen niet opwegen tegen de benadeling in kansen van alle andere leerlingen om geplaatst te worden op hun school van eerste voorkeur. De afbouwregeling is gestart in maart 2017 bij de aanmeldingen voor het schooljaar 2017-2018 en geldt ook voor de daaropvolgende schooljaren.

Wat houdt de afbouwregeling in?

In het voorjaar van 2019 wordt de voorrangsregel alleen toegepast voor leerlingen die zich aanmelden bij een NUOVO-school en in het schooljaar 2016-2017 al een broertje of zusje op de betreffende school hadden. Voor ACADEMIE TIEN betekent het dat dit voor geen van de leerlingen geldt aangezien de school in dat schooljaar nog niet gestart was.

Uitzondering op de regel zijn leerlingen met een TL-advies die een broer/zus hebben in het 3de of 4de leerjaar van MAVO TIEN. 

* Onder broer of zus verstaan we: kinderen (ook pleeg- en adoptief kinderen) die in gezinsverband samenleven op één adres of op twee adressen bij niet-samenwonende ouders.